Visitationer /Tarkastuksia / Inspections / i Pajala / Pajalassa / in Pajala / 1850-1860
Datum / Päivämäärä / Date Visitator / Inspector / Tarkastaja Bild / Kuva / Image Text / Teksti
1850-04-07 I. W. Bucht prost / rovasti / Dean ja / kyllä / yes ja / kyllä / yes
1853-07-30 Israel Begman, biskop, piispa, Bishop ja / kyllä / yes ja / kyllä / yes
1860-04-15 I. W. Bucht prost / rovasti / Dean ja / kyllä / yes ja / kyllä / yes